MATERIALE TIL DEN INDKALDTE GENERALFORSAMLING (offentliggjort den 13. juni 2021)
i disse link finder du regnskaber for 2019 og 2020 som er godkendt af klubbens revisorer, samt dagsorden til Generalforsamlingen.
         Regnskab 2019              Regnskab 2020         Dagsorden

ORIENTERING FRA HOVEDBESTYRELSEN. - GENERALFORSAMLING

HB har nu ændret dato for generalforsamling til den 27. juni 2021

- samme sted som planlagt sidste år
Adressen er : Højby Forsamlingshus, Højbyvej 23, Højby, 5260 Odense S
Generalforsamlingen starter kl. 12.00

Der er ikke opstillet/indkommet nye kandidater så. Så Henrik Neumann og Carsten Henriksen er valgt til den nye bestyrelse. Bestyrelsen har konstitueret sig - se HB møde referat.

På ovennævnte generalforsamling behandles både 2019 og 2020 dog således at de respektive godkendelser kan ske hver for sig.

TIL INFO - Orientering om Covid-19 fra DKK - LINK
--------------------------------------------------------------------------------------

Forslag til nye love/vedtægter for Rottweiler Klubben Danmark.
Som beskrevet i HB' s hjørne i bladet kommer her kommer her 1. udgave af et nyt sæt love/vedtægter for klubben. Formålet har været forenkling og modernisering.
Forslaget vil blive behandlet på klubbens fællesmøde. Men alle er velkommen til at sende kommentarere til HB. Vi forventer at bruge 1. kvartal på dialog og forbedring - og før sommerferien at få det behandlet på en ekstraordinær generalforsamling. God fornøjelse.            Forslaget kan ses her.


Vil du være mentalbeskriver??

Så er det nu! Dansk Kennel Klub uddanner fortsat mentalbeskrivere . LÆS MERE HER.
Du kan kontakte Carsten Henriksen.

REGNSKAB 2018
, se her

Klik her for: Billede af klubbens udvalgsstruktur     

Klik her for: Avlsrestriktion og avlsanbefalinger for Rottweilere. Det kan også findes på DKK's hjemmeside         

Klik her for at følge med på IFR's hjemmeside - IFR's hjemmeside


         

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark