GENERALFORSAMLING 2020:
Hovedbestyrelsen har besluttet at årets generalforsamling afholdes
søndag den 4. oktober 2020. Forudsat at landet er åbent som forventet.
Mere information og praktik senere.
Vi forventer at kredsene har afholdt generalforsamling inden ovennævnte dato.
Hovedbestyrelsen.

SENESTE NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN (29.04.20)

HB afventer regeringens udmelding 10/5 for hvad vi kan og må med hensyn til forsamling og åbning af landet. HB vil lade det være op til de enkelte lokalforeninger, om de åbner for træning inden da, men opfordre selvfølgelig til at overholde de regler som gælder pt med max 10 personer samlet.

Der er stadig stor risiko for at vi må aflyse Menbtalbeskrivelses arrangementet i Odense den 13. og 14. juni 2020.

Det er HBs forventning at vi kan afholde generalforsamling i oktober. De lokalforeninger som ikke nåede det inden COVID-19 udbruddet, kan derfor også nå det i efteråret.

BHR kan oplyse at vi afholder vores DM i weekenden 18-20 september i skive.

IFR IGP3 og IFH VM som skulle afholdes i Ungarn er aflyst og afvikles et år forskudt i forhold til planen som nu ser således ud, i 2021 i Ungarn, 2022 i Frankrig og 2023 i Tjekkiet

DKK har flyttet deres IGP3 DM til 6-8 november, det afholdes i Horsens. FCI VM er aflyst.

 

Udstillingsudvalget træder vande indtil 10/5 hvorefter der tages endelig beslutning om gennemførelse/aflysning af de planlagte arrangementer.


VIGTIGT NYT - ALLE AKTIVITETER I MARTS OG APRIL AFLYST !!

Da regeringen med fuld opbakning i folketinget, har meldt ud at man ikke må forsamles har HB besluttet at aflyse alle arrangementer i resten af marts og april. Medio april tager vi stilling til hvad der skal ske i maj.

Den ordinære generalforsamling er derfor udsat på ubestemt tid. UHM og udstilling som er planlagt flyttes ligeledes.

DM flyttes til August/September hvor VM-holdet udtages (hvis der bliver afholdt VM).

Vi anbefaler at de klubber som ikke allerede har aflyst træning, gør dette. Der kan der ikke afholdes prøver uanset deltagerantallet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag til nye love/vedtægter for Rottweiler Klubben Danmark.
Som beskrevet i HB' s hjørne i bladet kommer her kommer her 1. udgave af et nyt sæt love/vedtægter for klubben. Formålet har været forenkling og modernisering.
Forslaget vil blive behandlet på klubbens fællesmøde. Men alle er velkommen til at sende kommentarere til HB. Vi forventer at bruge 1. kvartal på dialog og forbedring - og før sommerferien at få det behandlet på en ekstraordinær generalforsamling. God fornøjelse.            Forslaget kan ses her.


Vil du være mentalbeskriver??

Så er det nu! Dansk Kennel Klub uddanner mentalbeskrivere til efteråret 2019 og i foråret 2020. LÆS MERE HER. Du kan kontakte Carsten Henriksen.

REGNSKAB 2018
, se her

Se billede af klubbens udvalgsstruktur - LINK    

Klik her for: Avlsrestriktion og avlsanbefalinger for Rottweilere. Det kan også findes på DKK's hjemmeside         

Klik her for at følge med på IFR's hjemmeside - IFR's hjemmeside


         

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark