ORIENTERING FRA HOVEDBESTYRELSEN.

HB har planlagt at afholde generalforsamling den 11. april 2021.

- samme sted som sidste år (ej bekræftet).

Efter klubbens love indkaldes forslag til behandling på generalforsamlingen – skal være formanden i hænde senest 31.12.2020.

Samtidig gøre opmærksom på at kandidater som opstiller hovedbestyrelsen skal være formanden i hænde senest 31.12.2020. På valg i år er Henrik Neumann og Carsten Henriksen som begge er villige til at modtage genvalg. Så der skal vælges 2 personer til hovedbestyrelsen samt 2 suppleanter.

På ovennævnte generalforsamling behandles både 2019 og 2020 dog således at de respektive godkendelser kan ske hver for sig.

TIL INFO - Orientering om Covid-19 fra DKK - LINK
--------------------------------------------------------------------------------------

Forslag til nye love/vedtægter for Rottweiler Klubben Danmark.
Som beskrevet i HB' s hjørne i bladet kommer her kommer her 1. udgave af et nyt sæt love/vedtægter for klubben. Formålet har været forenkling og modernisering.
Forslaget vil blive behandlet på klubbens fællesmøde. Men alle er velkommen til at sende kommentarere til HB. Vi forventer at bruge 1. kvartal på dialog og forbedring - og før sommerferien at få det behandlet på en ekstraordinær generalforsamling. God fornøjelse.            Forslaget kan ses her.


Vil du være mentalbeskriver??

Så er det nu! Dansk Kennel Klub uddanner mentalbeskrivere til efteråret 2019 og i foråret 2020. LÆS MERE HER. Du kan kontakte Carsten Henriksen.

REGNSKAB 2018
, se her

Klik her for: Billede af klubbens udvalgsstruktur     

Klik her for: Avlsrestriktion og avlsanbefalinger for Rottweilere. Det kan også findes på DKK's hjemmeside         

Klik her for at følge med på IFR's hjemmeside - IFR's hjemmeside


         

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark