Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. januar 2022 kl 12.00 - Højby Forsamlingshus, Karen Brahes Vej 3, 5000 Odense C 
DAGSORDEN: 
   Valg af dirigent 
                        Supplerende valg til bestyrelse
                         - 2 bestyrelsesmedlemmer 
                         - 2 suppleanter
                         Afstemning om nye vedtægter – afstemning blandt fremmødte


I den forbindelse indkaldes forslag til kandidater. Disse skal være klubben/formanden i hænde senest den 1. november 2021

Forslaget til nye vedtægter har nu været tilgængelig i over et år. Hvis du har kommentarer, forslag eller andet beds du sende dem til HB inden 1. november 2021.         Forslaget kan ses her.

--------------------------------------------
TIL SAMTLIGE KREDSE - VIGTIGT !!
Alle bedes sende deres samlede aktuelle kontakt information til kasserer.
Grundlag for at
kunne sende medlemslister, afregning og anden info.
Hovedbestyrelsen 
---------------------------------------------------

Klik her for: Billede af klubbens udvalgsstruktur     

Klik her for: Avlsrestriktion og avlsanbefalinger for Rottweilere. Det kan også findes på DKK's hjemmeside         

Klik her for at følge med på IFR's hjemmeside - IFR's hjemmeside


         

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark