Orientering fra Generalforsamling 2016

Tid & sted: Lørdag den 30. april kl. 12.00 i Vindinge Forsamlingshus, Bøjdenvej 75, Vindinge, 5800 Nyborg

På generalforsamlingen blev følgende personer valg (antal stemmer i parentes):

Svend Corvinius (67) - Henrik Fuchs (54) - Britta Nørrekjær (42) - Pernille Larsson (37) -

De tre første er valgt for 2 år og Pernille for 1 år.

Hovedbestyrelsen konstituerede sig efterfølgende som følger:

Henrik Fuchs (formand) - kontaktperson til BHR

Carsten Henriksen (næstformand) - kontaktperson til AR og MT

Svend Corvinius (kasserer) - kontaktperson til Kredse og UDD

Pernille Lasson ( sekretær) - kontaktperson til UU

Britta Nørrekjær (medlem)

Som suppleanter blev følgende valgt:

Rikke Johannessen - 1. suppleant og Uli Nomis - 2. suppleant.

Revisorer:

Frede Bak (for 1 år) - Janni Møller (for 2 år) - Nina Wennicke (suppleant)

Hovedbestyrelsen holder møde den 09.05.2016 og har valgt at indkalde suppleanterne til HB møder.

Referatet fra generalforsamlingen vil blive offentliggjort så snart det er færdiggjort og godkendt. 

De bedste hilsner
Hovedbestyrelsen
Rottweiler Klubben Danmark

 

NÆSTE ÅRS GENERALFORSAMLING AFHOLDES DEN 2. APRIL 2017 - STED KOMMER SENERE.

K. K. Jensen har allerede nu givet tilsagn om at være dirigent.

Powerpoint præsentationen er ændret og en ny er lagt på. Den tidligere præsentation var en nøjagtig kopi af et notat fra det seneste Avlsråd. I dette notat findes en unødigt underlødig kommentar om to af klubbens aktive medlemmer. Disse kommentarer er nu fjernet.

 

Indholdet i formuleringen deler Hovedbestyrelsen ikke og tager også afstand fra måden at kommunikere på. Vi skal dybt beklage, at vi ikke i første udgave har fanget den.

 

Vi skal hermed beklage og undskylde overfor Susanne Evers og Ulla Mogensen.

 

Hovedbestyrelsen

 

(Præsentationen kan tilgås fra HB Biblioteket i venstre menuen)

Så er der referat fra HB mødet den 27. januar 2016.

 

Se under HB i venstremenuen.

Så er den præsentation som blev brugt og diskuteret

på fællesmødet tilgængelig.

DEN LIGGER UNDER HB (venstermenu) - Bibliotek.

Et referat som afspejler dialogen under de enkelte dagsordens

punkter er lige på trapoperne.

GOD LÆSELYST

MVH - HB

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark