HB har i dag den 27.04.21
Ændret dato for general forsamling til:
den 27. juni 20121.
Øvrige oplysninger se forsiden.
Hovedbestyrelsen

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark