Så er der nyt HB møde referat.
Indeholder lidt fakta om såvel ekstraordinær
som ordinær generalforsamling.
Hovedbestyrelsen

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark