Find referatet under Hovedbestyrelsen

DKK disciplinærnævn har på sit seneste møde blandt andet afsagt følgende:


Indklagede: Villy Bernhardt Pedersen, Fjordvej 47, 9631 Gedsted

Emner: Dokumentfalsk – ændring af indhold i e-mail fra dyrlæge

                        

Indklagede er frakendt adgang til og brug af kennelmærke, adgang til tillidshverv i DKK og/eller samarbejdende specialklub, adgang for indklagede og de hunde, som ejes af indklagede, til deltagelse i de af DKK og/eller samarbejdende specialklubber arrangerede udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter, adgang til stambogsføring og adgang til medlemskab af DKK og/eller samarbejdende specialklub for en periode af 2 år regnet fra den 31. oktober 2016. For samme periode nedlægges der avlsforbud i DKK for de hunde, som ejes af indklagede. De nedlagte avlsforbud på hundene ophæves ikke ved ejerskifte af hundene, men følger disse. Endvidere gøres de nævnte sanktioner gældende over for indklagedes husstand og eventuelle medejere af kennelen. Reglerne finder med fornøden tillempning anvendelse på personer, der ikke er medlemmer af DKK. Udelukkelsen og frakendelsen omfatter også brug af DKK´s logo, DKK´s opdrætteruddannelseslogo og eventuel anden tilknytning til DKK.

 

Med venlig hilsen/Kind regards, DANSK KENNEL KLUB

Se under HB
- Referater
God læselyst
Se de nye regler under
Hovedbestyrelse/Bibliotek.

Det har været nødvendigt at få fastholdt
hvilke regler som gælder.
Hovedbestyrelsen.

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark