Hvalpetest i Rottweilerklubben Danmark

Information om Rottweilerklubbens hvalpetest


Siden midten af 80’erne har Rottweilerklubben kunnet tilbyde opdrættere af Rottweilere at få deres hvalpe testet af uddannede hvalpetestere. Hvalpetesten er introduceret af Rottweileropdrætter og adfærdskonsulent Aage Christensen på grundlag af erfaringer fra den Svenske Hundeskole.


Siden starten er testen blevet ændret og revideret flere gange, sidste gang i år 2000, hvor den blev ændret, så den har samme udformning som UHM- og Mentaltest. Ved denne lejlighed blev man enig om at ophøre med at lave eksteriørbeskrivelse.


Testen foretages, når hvalpene er mellem 7 og 8 uger, altså lige før de er klar til at blive afhentet af de nye ejere. Det er hensigten, at opdrætteren bruger hvalpetesten som et redskab til at få den rigtige hvalp anbragt hos den rigtige hvalpekøber, og hvalpekøber skulle gerne få en nyttig viden med i købet i form af hvalpetestresultatet, så styrker og svagheder kendes lige fra starten.

 

Hvalpetesten fortæller noget om hvalpens:

 • Lyst til at tage kontakt med mennesker
 • Jagtlyst / lyst til at løbe efter, bære og returnere genstande
 • Reaktion på fremmed genstand
 • Kampleg / lyst til at holde fast og trække i en klud
 • Koncentrationsevne
 • Aktivitetsniveau og undersøgelsesadfærd

 

Testen foretages af 2 personer, som hvalpene ikke i forvejen må have haft kontakt med. Opdrætteren vil i løbet af de første 8 uger gøre sine iagttagelser af hvalpene og danne sig et indtryk af hvalpenes forskellige reaktionsmønstre. Dette sammenholdt med resultatet af hvalpetesten vil være en god hjælp for købere og opdrætter til at finde frem til den rigtige hvalp.


I dagligdagen, hvor hvalpene går i flokken og støtter sig til hinanden, ser man ikke den enkelte hvalps reaktion så tydeligt, som når den er helt på egen hånd i en testsituation. Det har tit vist sig, opdrætteren bliver overrasket over hvalpenes reaktioner, da de kan være anderledes, end man havde forventet.


Opdrætterens prægning af hvalpene er naturligvis meget vigtig. Den hvalp, der har fået mange forskellige indtryk i de første 8 uger, er langt bedre rustet til at drage ud af døren ved 8 ugers alderen, end den hvalp, der aldrig har mødt andre mennesker, eller aldrig har været udenfor hvalpeboksen.


Testens udførelse
Alle bevægelser skal foregå ret stereotypt, roligt og stille. Der må ikke tales under testen. Hverken testleder og tilskuere imellem eller testleder til hvalpene, kun når hvalpen har taget kontakt til testleder eller når hjælp kræves. Hvalpene skal vise evnerne uden motivation fra testlederen. Hvalpene roses kun i begrænset grad for det, de gør.


Lokalet som testen foregår i skal være ca. 6-8 kvadratmeter stort. Hvalpene må gerne have været i rummet før. Der må i rummet ikke være noget, der kan tiltrække hvalpenes opmærksomhed. Det være sig legetøj, sko, andre hvalpe, hundemor m.m. Rummet skal være totalt tømt og rengjort, så der ikke er forskellige dufte. Hvalpene testes en ad gangen når de er mellem 7 og 8 uger gamle.

 

Genstande til testen

 • En tennisbold
 • En stor sort / hvid fodbold
 • En træklods
 • Støvsugerhoved eller anden ”ny” genstand
 • En klud ca. 50 cm. lang
 • En lille stol eller taburet som TL. kan sidde på (evt. børnestol eller klodskasse)
 • Et stopur

Alle genstande er nogle, som testlederen har med, så de alle er fremmede. Rummet skal være lukket, så hvalpene ikke kan slippe ud eller hoppe over afspærringen. Hvalpene må ikke kunne se ud fra lokalet og må ikke kunne se eller høre andre end sig selv. Der skal være mulighed for, at TL kan se hvalpen i hele lokalet, imens den er der inde. Også når den er der alene, for der skal noteres ned, hvordan den opfører sig, og hvad den laver.


Herefter foretages anden del af test ”Arenaen” i rum evt. udendørs, hvis vejret tillader dette, minimumsareal er 4m x 4m til testbanen.


Alle resultater på hver hvalp nedskrives i et hvalpetestskema, som sammen med en forklaring udleveres til opdrætteren, når alle hvalpe i kuldet er testet.


Praktisk vedr. tilmelding

Er desværre under revision og virker ikke lige nu - en løsning er på vej.

Du kan prøve at kontakt et medlem af opdrætterudvalget som måske kan hjælpe med et navn og en måde at gøre det på.

 

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark