Prøveanmeldelse & Resultatregistrering

BHR anmelder prøver i DKK´s klubsystem, anmeldelser sendes derfor direkte til BHR.

Resultater registreres af BHR og de af dommeren godkendte resultater sendes direkte til BHR.


Send din prøve anmeldelse via nedenstående qr kode eller link:

Link til anmeldelse af Brugsprøve arrangement

  
Læs vejledning for prøveafvikling

Resultatlister findes under BHR's Bibliotek, med tilhørende vejledning til udfyldelse.

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark