Til udvalg, kredse og medlemmer
 
Mandag den 07.07.14 behandlede den samlede hovedbestyrelse på et møde situationen i klubbens avlsråd. Dette er en orientering om beslutninger og aktiviteter.
 
Vi er desværre i den situation, at personerne i AR har valgt at stoppe, ligesom formanden for MT har valgt at stoppe. Hovedbestyrelsen har modtaget og accepteret de enkelte personers udmelding. Dette vil hver enkelt blive orienteret om.
 
Vi har i hovedbestyrelsen valgt at satse på at få gennemført resten af årets planlagte arrangementer. Dette vil der inden for de næste uger blive taget initiativ til og orienteret om.
 
Vi er naturligvis kede af at være kommet i denne situation, da vi i en længere periode har arbejdet med at ændre vores nuværende avlskåring, så den giver mere værdi til alle klubbens medlemmer og opdrættere specielt. Dette er en opgave, som HB har bedt AR komme med forslag til på baggrund af et antal rammeforslag. Disse rammeforslag har været behandlet på 2 fællesmøder i klubben og efterfølgende 2 møder med repræsentanter fra HB. Desværre har disse aktiviteter ikke givet brugbare resultater.
 
Når der er styr på årets arrangementer vil HB sikre, at der bliver etableret et nyt Avlsråd og et nyt MT udvalg. Vi har i HB nogle ideer til bemanding, men vil meget gerne have forslag fra alle medlemmer i RK. Så skulle du have et forslag eller selv have lyst til en spændende opgave, så kontakt et af HB medlemmerne.
 
Uden at gå i dybden kan vi lige nu fortælle, at vi har et antal ideer til, hvordan avlsarbejdet (AR) i klubben fremover skal fungere og hvilken værdi og resultater, der skal skabes.
 
Nogle overordnede udsagn
 
  •  Vi vil fortsat, at klubben har en Mentalbeskrivelse
  • Vi vil kunne vise, at vi har mentalt sunde hunde 
  •  Vi vil kunne vise, at vi har eksteriørmæssigt gode hunde
  • Vi vil sætte fokus på opdræt og opdrætters anvendelse af RK’s avlstilbud
 
Lidt mere specifikt kan vi vise nogle af de rammeforslag, som HB har bedt om at få forsalg til:


Arbejde med en opdeling så:

  • AR tager sig af alt omkring avl og godkendelse.
  • MT tager sig af testen – indhold, skemaer og test modeller.
  • Lave en model, så kredsene kan stå for gennemførelse og arrangement.
Lave en opdeling:
  • Så AK – bestående af MB (evt. MT), Ext, AR-vurdering og cykeltur kan tages hver for sig.
  • Eventuelt lave et ”hovedavlsskue”, hvor alle MT – MB hunde på en 2-dages udstilling beskrives grundigt af danske dommere – registrering i AR – efterfølgende udstilling.
Lave noget for opdrættere:
  • Årets bedste opdrætter (ex. flest hunde nærmest ønske profil + 1. præmie).

Skal vi droppe vores store MB og kun anvende MT? – vil frigøre mange ressourcer.

 

Etablere et samarbejde mellem DKK og RK beskriver korps.

 
Som du kan se, er der interessante opgaver til ny etablerede udvalg, som vil få stor opbakning fra HB. Du er nu som medlem i udvalg eller kredsbestyrelse orienteret om sidste nyt. Vi vender meget snart tilbage med mere information. 
 
 
Hovedbestyrelsen i Rottweilerklubben

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark