Der er ingen service i forsamlingshus til ekstraordinær GF - så medbring selv drikkevarer ol.
HB

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark