Så er datoer og sted for AK og mentalbeskrivelser på hjemmeside. Se i menu på højre side. Konkret bemanding kommer senere. Tilmelding kan ses inde i samme menu - Merete Andersen er ansvarlig tilmeldinger.
Arbejdsgruppen MT
Hej Alle
Så er valgbladet på hjemmeside og kan downloades.
Indeholder - kandidater - stemmesedler - indkaldelse.
der er også indkaldelser til GF i kredse.
Vil løbende blive opdateret.
HB
Så er der nyt mødereferat.
Meget om generalforsamlinger
Se under Hovedbestyrelsen.
Se nyt om generalforsamlinger på forsiden.
Samt indkaldelse af forslag og kandidater til
ordinær generalforsamling.
Hovedbestyrelsen

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark