Så er der nyt HB møde referat.
Indeholder lidt fakta om såvel ekstraordinær
som ordinær generalforsamling.
Hovedbestyrelsen
Der er nyt mødereferat fra HB møde.
Med datoer for ekstraordinær GF og
ordinær GF 2022. Mere info senere.
Hovedbestyrelsen
Vi har problemer med at få rigtig kontaktinfo til kredse.
Prøver denne vej også - også hjemmeside.
Hovedbestyrelsen
Nyt referat fra HB tilgængeligt
Hovedbestyrelsen

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark