Du finder referatet fra HB mødet den 25. jan. 2015 til download under HB referater i hovedmenuen.

Nedenfor er invitationen fra DKK.

 

De hundeførere, som ønsker at stille, sender en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., indeholdende de oplysninger, som står nævnt i invitationen ift. tilmelding.

 

Tilmelding er senest den 17. marts 2015 – således at BHR kan sende tilmeldingerne til DKK rettidigt. Ved tilmelding bedes der overføres 350 kr. i startgebyr – anfør dit navn+DKKDM ved overførsel. Tilmeldingen er først gældende, når beløbet er modtaget. Brugshunderådets konto: Nordea reg. 2416, konto 0751500513.

 

/BHR

 


Til DKKs specialklubber og samarbejdende foreninger.

 

Invitation til Danmarksmesterskaberne i IPO III 2015

DKK IPO 3-DM-2015 afvikles den 11.-12. april 2015, arrangementet afholdes af Schæferhundeklubben kreds 4 Roskilde. Alle medlemmer af specialklubber og foreninger, der opfylder adgangskravet, er dansk statsborger og som fremfører en dansk stambogsført hunderace, kan tilmeldes til deltagelse i IPO-DM-2015.

 

Adgangskrav

Adgangskravet er bestået IPO 3 prøve med mindst 85 point og udpræget DSB i gruppe C. Prøven skal være bestået i tidsrummet mellem 15. april 2014. – 15. marts 2015. IPO-DM afvikles efter prøveprogrammet og i overensstemmelse med Regler for afvikling af IPO-DM udarbejdet af DKK-BHU.

 

Tilmelding

Skriftlig bindende tilmelding via specialklub / forening til: BHU – Ella Laursen på mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest den 18. marts 2015. Send venligst alle tilmeldingerne på en samlet medsendt liste, og kun elektronisk. Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger:

- Navnet på tilmeldende specialklub / forening.
- Hundeførerens navn, adresse og telefonnr. samt e-mail adresse.
- Hundens stambogsnavn og –nummer, race, køn og fødselsdato samt uddannelse.
- Forældredyrs stambogsnavn og –nummer og uddannelse.
- Dokumentation for opfyldte adgangskrav er specialklubbens/foreningens ansvar.
- Udtagelsesresultatet skal fremgå af tilmeldingen.

 

Startgebyr

Startgebyr på 350. kr. pr hund skal indbetales sammen med tilmeldingen. Tilmeldingen er først gældende, når startgebyret er modtaget. Betaling af startgebyr samt ansvaret for, at de anførte adgangskrav er opfyldt, påhviler den tilmeldende specialklub / forening. Startgebyret skal sendes samlet fra den tilmeldende specialklub/forening som Bankoverførsel til reg.nr. 9877 konto nr. 5265644130. Mærket IPO III DM startgebyr.

 

Dommersammensætning

Dommersammensætningen bliver som følger:
Gruppe A – Spor Finn Berthelsen
Gruppe B – Lydighed Mikkel Kruse
Gruppe C – Forsvarsarbejde Lene Carlson
Overdommer Ella Laursen

Figuranter: Morten Hansen, det korte - Tommy Hansen, det lange


Kryptorchide hunde kan deltage i IPO-DM, men kan ikke udtages til IPO VM.

 

Udtagelseskriterier

BHU har vedtaget, at der ikke er begrænsning på deltagerantallet, men ved rigtig mange tilmeldinger kan man blive nødsaget til at starte fredag eftermiddag.

 

Præmier

Vi vil hermed minde specialklubberne og foreningerne om, at vi har en aftale om, at deltagende klubber / foreninger giver 200 kr. til præmie til DM. Tilsagn om præmier til Ella Laursen 22306517 – Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Med venlig hilsen
DKK BHU

Ella Laursen

OBS !!!

 

Der er sendt kontingentopkrævning ud.

 

Pga. opdateringer får alle tilsendt en opkrævning med posten. Dvs. jer, der normalt bliver opkrævet over PBS, bliver opkrævet manuelt denne gang. Derfor bliver I IKKE opkrævet over PBS, så vær opmærksom på, om I de kommende dage modtager en opkrævning med posten.

 

Mvh. HB

.....jeg vil til VM - hvad gør jeg?

 

• Tjekker om du er medlem af RKD – hvis ikke, kan det nås inden 1. april 2015
• Læser ”Samarbejdsaftalen”, den finder du på www.rottweiler.dk, under BHRs bibliotek.
• Læser ”Kontrakt for VM deltagere”, den finder du også under BHRs bibliotek.
• Udfylder formularen ”Tilkendegivelse om VM deltagelse” som der er link til i BHRs bibliotek.
• Husker at sende et billede til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – af hund og fører, som ønsker at komme i betragtning.
• Tilmelder og deltager i mindst en af de RKD udtagelseskonkurrencer, der er i løbet af optjeningsåret.

 

 

Hvad sker der så……….??!!

• Din tekst + billede kommer på rottweiler.dk, så andre medlemmer kan se, hvem der er i konkurrence om at komme med til VM.
• Hvis du får point, til konkurrencerne, så vil dit og hundens navn blive nævnt, samt point komme på RKDs hjemmeside.
• Såfremt du bliver udtaget til holdet, skal du underskrive ”Kontrakt for VM deltagere”. Denne tilsender BHR til din mail. Denne del er obligatorisk.
• Hvis du indgår ”Samarbejdsaftalen”, skal du, inden RKD IPO DM, opfylde vilkårene i kontrakten. Denne del er frivillig.

 

 

Vi ønsker dig HELD OG LYKKE !!!

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark