Fra 1. januar 2014 skal alle hunde, der ikke har en FCI godkendt stambog og som ønsker at stille i brugsprøver, rekvirere et startnummer hos DKK.


Det startnummer, den enkelte hund får tildelt, skal den registreres med resten af dens liv.

 

Rottweilerklubben Danmark og/eller RKD’s lokalforeninger skal udstede resultathæfte til disse hunde, på lige fod med stambogsførte hunde. Dog skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Hundens ejer skal være medlem af RKD
  • Hunden skal inden udstedelse af resultathæftet rekvirere et startnummer hos DKK. Det er ejer, der rekvirere dette.

Når der udstedes resultathæfte, så streges Reg. Nr. ud, og der skrives startnummer i stedet for.

 

Bestillingsseddel for rekvisition findes i Brugshunderådets Bibliotek her på hjemmesiden samt hos DKK

 

 

/BHR – september 2014

 

Så har vi fået etableret et nyt avlsråd.

 

Velkommen til de nye medlemmer, som er:

  • Michael Jeppesen (formand)
  • Rikke Bruun
  • Peter S. Jensen

 

Vi i HB ser frem til et godt og spændende samarbejde. Så endnu en gang velkommen til.

 

Fra HB vil vi endnu en gang gerne fremhæve, at alle planlagte arrangementer i 2014
forventes gennemført på de udmeldte datoer. Der køres videre efter de gældende
retningslinjer.

 

Omkring etableringen af det nye Avlsråd har vi følgende køreplan:

1) Snarligt kort telefonmøde, kort herefter et fysisk møde
2) Præsentation af Avlsrådet på klubbens fællesmøde søndag den 5. oktober 2014
3) Arbejde med at formulere mål, rammer og ansvar for AR
4) Udvide antallet af medlemmer til 5 personer
5) Offentliggørelse af nye principper og indhold omkring årsskiftet
6) Næste års arrangementer, planlægges og offentliggøres

 

På den måde skulle vi gerne være klar, så evt. ændringer vil være gældende for sæsonen 2015.

 

Fra HBs side vil vi gerne henvise til hjemmesidens nyheder, hvor vi har skrevet lidt om de ideer,
AR kan arbejde videre med: Orientering om Avlsråd.

 

Et element i samarbejdet mellem AR og HB vil komme til at handle om MT udvalget og deres rolle
fremover. Det er HBs ønske, at der bliver lavet noget om, så klubben i højere grad sætter fokus på opdræt og opdrættere, og at det skaber værdi. Vi ønsker at bygge videre på det gode fundament som allerede er etableret, men også at det fornys på vitale punkter. Vi ønsker, at danske hunde skal være mentalt sunde.

 

Vi ønsker, at der skal være solide og attraktive danske linjer. Vi har derfor i HB formuleret et forslag/arbejdsoplæg med målsætninger for avlsarbejdet. Dette fremlægges i åbenhed, sammen med denne skrivelse, som en artikel på hjemmesiden. Dette er et forslag/arbejdsoplæg, som det nye avlsråd kan arbejde videre med. Det kan ende med noget helt andet, men holdningerne skulle gerne være synlige.

 

God læselyst, vi håber, at det kan skabe grundlag for en konstruktiv debat.

 

Hovedbestyrelsen i Rottweilerklubben Danmark

FCI IPO World Championship 2014, Malmø Sverige afholdes den 9. – 14. september 2014 - med dansk Rottweiler deltagelse:

 

Da Henrik Neumann blev IFR IPO Verdensmester sidste år, så er han automatisk udtaget til FCI’s VM i år. FCI’s VM er for alle brugsracer, og Danmark sender derudover 7 andre ekvipager afsted.

 

Vi ønsker Henrik og Cronus held og lykke!

 

Hvis du vil læse mere om FCI’s VM, så tjek denne hjemmeside http://www.fciwm2014.se/.

Som skrevet andet steds på hjemmesiden, har vi i HB arbejdet med et sæt etiske retningslinjer for Rottweilerklubben.

 

Vi kommer her med den første udgave af de Etiske retningslinjer for Rottweilerklubben Danmark.

Det er et relativt omfattende værk, som vi i stort omfang har kopieret fra en anden stor dansk specialklub.

 

Efter at have arbejdet det igennem, er det HB's opfattelse, at disse retningslinjer i høj grad giver udtryk for den omgangstone, adfærd og respekt, som vi må forvente af hinanden i en interesseklub som vores. Derfor tager vi dette som udgangspunkt og vil efterfølgende have det som et emne på klubbens fællesmøde i oktober.

 

Hvis, eller når, der kommer forbedringer, vil retningslinjerne blive tilpasset.

 

Retningslinjerne er placeret under menupunktet "Klubben", men kan også hentes her som PDF.

 

Vi håber, at du som medlem vil læse retningslinjerne, og at de vil give anledning til lidt refleksion.
God læselyst.

Med venlig hilsen HB

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark