Så har vi fået etableret et nyt avlsråd.

 

Velkommen til de nye medlemmer, som er:

  • Michael Jeppesen (formand)
  • Rikke Bruun
  • Peter S. Jensen

 

Vi i HB ser frem til et godt og spændende samarbejde. Så endnu en gang velkommen til.

 

Fra HB vil vi endnu en gang gerne fremhæve, at alle planlagte arrangementer i 2014
forventes gennemført på de udmeldte datoer. Der køres videre efter de gældende
retningslinjer.

 

Omkring etableringen af det nye Avlsråd har vi følgende køreplan:

1) Snarligt kort telefonmøde, kort herefter et fysisk møde
2) Præsentation af Avlsrådet på klubbens fællesmøde søndag den 5. oktober 2014
3) Arbejde med at formulere mål, rammer og ansvar for AR
4) Udvide antallet af medlemmer til 5 personer
5) Offentliggørelse af nye principper og indhold omkring årsskiftet
6) Næste års arrangementer, planlægges og offentliggøres

 

På den måde skulle vi gerne være klar, så evt. ændringer vil være gældende for sæsonen 2015.

 

Fra HBs side vil vi gerne henvise til hjemmesidens nyheder, hvor vi har skrevet lidt om de ideer,
AR kan arbejde videre med: Orientering om Avlsråd.

 

Et element i samarbejdet mellem AR og HB vil komme til at handle om MT udvalget og deres rolle
fremover. Det er HBs ønske, at der bliver lavet noget om, så klubben i højere grad sætter fokus på opdræt og opdrættere, og at det skaber værdi. Vi ønsker at bygge videre på det gode fundament som allerede er etableret, men også at det fornys på vitale punkter. Vi ønsker, at danske hunde skal være mentalt sunde.

 

Vi ønsker, at der skal være solide og attraktive danske linjer. Vi har derfor i HB formuleret et forslag/arbejdsoplæg med målsætninger for avlsarbejdet. Dette fremlægges i åbenhed, sammen med denne skrivelse, som en artikel på hjemmesiden. Dette er et forslag/arbejdsoplæg, som det nye avlsråd kan arbejde videre med. Det kan ende med noget helt andet, men holdningerne skulle gerne være synlige.

 

God læselyst, vi håber, at det kan skabe grundlag for en konstruktiv debat.

 

Hovedbestyrelsen i Rottweilerklubben Danmark

FCI IPO World Championship 2014, Malmø Sverige afholdes den 9. – 14. september 2014 - med dansk Rottweiler deltagelse:

 

Da Henrik Neumann blev IFR IPO Verdensmester sidste år, så er han automatisk udtaget til FCI’s VM i år. FCI’s VM er for alle brugsracer, og Danmark sender derudover 7 andre ekvipager afsted.

 

Vi ønsker Henrik og Cronus held og lykke!

 

Hvis du vil læse mere om FCI’s VM, så tjek denne hjemmeside http://www.fciwm2014.se/.

Som skrevet andet steds på hjemmesiden, har vi i HB arbejdet med et sæt etiske retningslinjer for Rottweilerklubben.

 

Vi kommer her med den første udgave af de Etiske retningslinjer for Rottweilerklubben Danmark.

Det er et relativt omfattende værk, som vi i stort omfang har kopieret fra en anden stor dansk specialklub.

 

Efter at have arbejdet det igennem, er det HB's opfattelse, at disse retningslinjer i høj grad giver udtryk for den omgangstone, adfærd og respekt, som vi må forvente af hinanden i en interesseklub som vores. Derfor tager vi dette som udgangspunkt og vil efterfølgende have det som et emne på klubbens fællesmøde i oktober.

 

Hvis, eller når, der kommer forbedringer, vil retningslinjerne blive tilpasset.

 

Retningslinjerne er placeret under menupunktet "Klubben", men kan også hentes her som PDF.

 

Vi håber, at du som medlem vil læse retningslinjerne, og at de vil give anledning til lidt refleksion.
God læselyst.

Med venlig hilsen HB

 

Vi i HB følger jo også med på diverse internet medier og er opdateret omkring diverse debatter. Vi har vagt ikke at deltage i disse debatter, da vi ikke mener, det er her, vi skal kommunikere med vores medlemmer.


Vi synes, det er rigtig ærgerligt, at de medlemmer, der tydeligvis er meget utilfredse, ikke henvender sig direkte til os. Vi kan godt se, der bliver skrevet, at vi ikke svarer på henvendelser, det kan vi nu ikke genkende.

 

Vi bestræber os på at svare alle mails, og ja der kan smutte en enkelt, men så håber vi da, at vedkomne vil rykke for et svar, for det er bestemt ikke vores hensigt, ikke at svare. Det er ikke altid vores medlemmer, får det svar de forventer/ ønsker, da der er sager, vi ikke kan gå ind i af etiske/ moralske årsager. Personsager diskuterer vi kun med det medlem, det handler om. Vi besvarer grundlæggende alle de henvendelser vi får.


Vi vil dog her gerne kommentere på nogle af de udsagn, vi hører suse rundt i klubben.


Vi hører, at formanden har ”købt” klubben, det kan vi dog berolige alle medlemmer med, at det har han IKKE, der er givet nogle sponsorater, det er vi i resten af HB opmærksomme på. Der kræves eller forventes IKKE noget til gengæld. Vi er også opmærksomme på, at klubben skal være i en tilstand hvor denne type sponsorater, ikke er nødvendige for at klubbens økonomi hænger sammen. Det glæder os derfor, at klubbens basis økonomi igen er sund, selv om vi stadig skal være opmærksomme, specielt på de store udgifter til kørepenge. Vi er også opmærksomme på, at vi snart skal have en ny engageret redaktør af vores blad.


Lige nu er vi i gang med at etablere et nyt avlsråd. HB’s fokus vil være, i endnu højere grad, at få sat fokus på aktiviteter som skaber værdi for klubben, racen og alle medlemmer. Vi har sammensat og fået accept af grundstammen i det nye avlsråd. Men mere om dette i løbet af de kommende uger. Vigtigt er det dog, at vi er næsten sikre på at årets planlagte arrangementer gennemføres, så skal vi nok få rede på de kommende tiltag og forandringer.


Vi sidder også med en fornemmelse af at tonen det seneste år, er blevet meget skarp overfor medlemmer, der sidder i råd & udvalg. Dette gælder specielt tonen på de digitale medier. Det synes vi, er en rigtig kedelig tendens, for alle der sidder på tillidsposter i RKD, yder et stort arbejde, til glæde og gavn for alle medlemmer og racen. Det kan være svært at bevare gnisten, når klubbens tillidspersoner gang på gang bliver svinet til og beskyldt for diverse uhyrligheder på internettet.


Vi synes, at den meget aktive dialog i cyberspace afspejler en aktiv og engageret klub, men det er også vores grundholdning, at medlemmer af råd & udvalg sidder der af interesse for området og lavet et kæmpe stykke ulønnet arbejde i deres kostbare fritid, hvilket vi sætter stor pris på.


Så sluttelig vil vi gerne fra HB opfordre til, at tonen holdes på et ordentligt og sobert niveau. Vi vælger at tro, at arbejde, ændringer og nye tiltag ikke sker for egen vinding eller fordel, men kommer alle medlemmer og racen til gode. Det er det, vi alle arbejder for. For at komme tættere på dette, har vi i HB besluttet at udarbejde et sæt etiske regler, som tager udgangspunkt i DKK’s etiske regelsæt og med inspiration fra andre store hundeklubber.

 

Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark