Hovedbestyrelsen er på seneste HB møde blevet omkonstitueret
frem til efter Generalforsamlingen. Vi fremgå af kommende referat.
Hovedbestyrelsen
HB har i dag den 27.04.21
Ændret dato for general forsamling til:
den 27. juni 20121.
Øvrige oplysninger se forsiden.
Hovedbestyrelsen
Seneste referat er lagt på
Hovedbestyrelsen
Se opdatering om generalforsamling på forsiden.
Læs de to seneste HB referater - konstituering af ny bestyrelse.
Hovedbestyrelsen

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark