Referatet fra GF den 10.04.2022 ligger nu under hovedbestyrelsen/referater.
Årsregnskabet 2021 kan downloades på forsiden.
Hoivedbestyrelsen
Så er nyt HB mødereferat med konstituering.
Hovedbestyrelsen
Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling ligger nu under Hovedbestyrelsen/referater.

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark