Så er der nyt mødereferat.
Meget om generalforsamlinger
Se under Hovedbestyrelsen.
Se nyt om generalforsamlinger på forsiden.
Samt indkaldelse af forslag og kandidater til
ordinær generalforsamling.
Hovedbestyrelsen
Så er der nyt HB møde referat.
Indeholder lidt fakta om såvel ekstraordinær
som ordinær generalforsamling.
Hovedbestyrelsen
Der er nyt mødereferat fra HB møde.
Med datoer for ekstraordinær GF og
ordinær GF 2022. Mere info senere.
Hovedbestyrelsen

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark