DATATILSYNET
Vi har efter en henvendelse fra Datatilsynet, foranlediget af et tidligere bestyrelsesmedlem, fundet anledning til at slette et navn på hjemmesiden.

Vi har slette umiddelbare forekomster – men en proces er stadig i gang.

Hovedbestyrelsen

URAFSTEMNING STOPPET
Hovedbestyrelsen kan bekræfte, at et HB-medlem mandag d. 25/3-2019 har trukket sig fra bestyrelsen. Dette har omgående virkning og 1. suppleant Uli Nomis indtræder derfor fra i dag på HB-medlems plads i hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen finder, at urafstemningen om den mistillidserklæring, som den ekstraordinære generalforsamling vedtog, ikke længere har praktisk værdi. Urafstemningen stopper derfor.


.
Så er seneste HB referat på hjemmesiden.
Se under Hovedbestyrelsen, HB referater
Referat fra HB møde i august er nu lagt på.
Hovedbestyrelsen

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark