Så er der lagt referater ind for HB møder i februar og marts samt for fællesmøde. Find dem under Hovedbestyrelsen / Referater. God fornøjelse.
Referater under Hovedbestyrelsen er opdateret.
Du kan nå en hurtig tilmelding.
Se hjemmesidens forside
MVH / Hovedbestyrelsen
VIGTIG INFORMATION - SPECIELT TIL KREDSE
For at en kreds forsat kan være en del af Rottweiler Klubben Danmark - skal kredsen indsende Regnskab og Referat af generalforsamling. Et antal kredse har IKKE indsendt dette - kasserer og formand har rykket flere gange på flere måder. Aktiviteten er noget som kredsene selv skal tage initiativ til. Såfremt vi ikke meget snart modtager den nødvendige information - vil HB tage initiativ til at de konkrete kredse vil blive bragt til ophør.
Rottweiler Klubben Danmark - Hovedbestyrelsen

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark