På forsiden finder du link til
regnskaber 2019 og 2020 som
er godkendt af revisorer.
du finder også dagsorden til GF
Hovewdbestyrelsen
Hovedbestyrelsen er på seneste HB møde blevet omkonstitueret
frem til efter Generalforsamlingen. Vi fremgå af kommende referat.
Hovedbestyrelsen
HB har i dag den 27.04.21
Ændret dato for general forsamling til:
den 27. juni 20121.
Øvrige oplysninger se forsiden.
Hovedbestyrelsen
Seneste referat er lagt på
Hovedbestyrelsen

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark