Der er nyt mødereferat fra HB møde.
Med datoer for ekstraordinær GF og
ordinær GF 2022. Mere info senere.
Hovedbestyrelsen
Vi har problemer med at få rigtig kontaktinfo til kredse.
Prøver denne vej også - også hjemmeside.
Hovedbestyrelsen
Nyt referat fra HB tilgængeligt
Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen kan meddele at
Trine Maagaard
Søren Elbo
har trukket sig fra hovedbestyrelsen
og samtidig udmeldt sig af Rottweilerklubben.
Hovedbestyrelsen

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark