Klubbens historie

Rottweilerklubben blev stiftet i 1944 i Odense og fik samme år den officielle anerkendelse fra Dansk Kennel Klub. Til generalforsamlingen, hvor klubben blev stiftet, var mødt 70 interesserede. Der blev fastsat et årligt kontingent på 8 kr., hvoraf en del gik til at dække udgifter ifm. udsendelse af et kvartalsblad. En dyrlæge blev anerkendt som dommer, og ved en prøvebedømmelse i København i november 1944 var 9 hunde mødt til bedømmelse.

 

1945

Året efter blev der udarbejdet regler for avlskåring. Første Rottweilerskue blev afholdt i Vejle den 29. juli 1945 med 23 hunde, heraf nåede dommeren desuden at kåre 13 på een dag. I referaterne fra de første skuer, kan man læse, at en del hunde i stedet for stambogsnummer har fået bemærkningen: "afstamning kendt".

 

1948

I 1948 er medlemstallet 125, men det kniber med tilslutning til udstillinger, og i 1951 er medlemstallet faldet til 70. Der oprettes et avlsråd, og der arbejdes ihærdigt med at skaffe nyt blod til den danske bestand. Således foretages der parringer på dispensation mellem den dansk-tyske grænse under behørig opsyn af told- og veterinærmyndigheder.

 

1962

Problemer med hofteledsdysplasi behandles første gang i medlemsbladet i 1962. Der var til dato kun fotograferet i alt 3 Rottweilere - heraf var 2 belastet med dysplasi. Der er avlskåret 1 han og 3 tæver. Der er i DKK stambogsført 237 Rottweilere.

 

1964

Medlemstallet er nu langsomt stigende, og ved klubbens 20 års jubilæumsudstilling i Kalundborg i 1964 udstilles 49 hunde. I 1967 oprettes 10 aktivgrupper rundt om i landet. Aktivgrupperne får dog hurtigt navneforandring til kredse, med hver sin kredsleder. Medlemstallet er stødt stigende og første hvalpeshow afholdes på Islev skole i 1970. I 1974 oversteg medlemstallet 500.

 

1976

Ifm. det første kursus for avlskåringsdommere i 1976, blev grundstenen til den senere mentaltest lagt, ligesom avlskåringen samme år blev ændret i den retning. Året efter blev Udholdenhedsprøven indført ligesom betegnelsen "mentaltest". På de sidste 3 år er medlemstallet fordoblet og således passeret de 1000. Avlskåringsreglerne blev ændret i 1979 og kom nu til at hedde: "Regler for Mentaltest og Eksteriørbeskrivelse".

 

1981

Udviklingen i klubben var eksplosiv, både hvad angår aktiviteter og medlemstal. Flere avlskåringer, flere udstillinger og skuer. Flere kredse. Træning i gang i alle kredse med hvalpehold, lydighedshold osv. Kuldfremstilling og ungtævefremstilling er kommet til, og aktiviteter har en rivende tilslutning. I 1981 er medlemstallet 2500.

 

1985

I 1985 opretter klubben et sekretariat, der medfører bedre medlemsservice og dermed øget tilgang af medlemmer. Nye avlsgodkendelsesregler tages i brug, og der er nu 19 aktive kredse. Hovedbestyrelsen beslutter, at halekupering skal være en frivillig sag - ud fra den betragtning - at kupering formodentlig bliver forbudt på et senere tidspunkt.

 

1987

I 1987 forhøjes alderen for HD-fotografering fra 12 mdr. til 18 mdr. Rottweileren er antagelig pga. det mentaltestede avlsmateriale blevet forbedret og interessen for brugsarbejde er stadig stigende.

 

1989

I 1989 blev der afholdt Verdensudstilling i København, hvor 178 Rottweilere fra 12 nationer deltog. I dette internationale Rottweilerforum blev 2 danske hunde Verdensvindere. Der er imidlertid nogen turbulens i klubben. Der sker stor udskiftning i dommergruppen, ligesom formanden i hovedbestyrelsen trækker sig. Det oprettede sekretariat blev nedlagt, og alt dette medførte en medlemsnedgang til 1693.

 

1991

Der indføres ny dyreværnslov pr. 1. september 1991, som fra denne dato forbyder halekupering af hunde i Danmark. I Norge og Sverige har der i flere år været kuperingsforbud. Ved Verdensmesterskab i IPO3 i Milano samme år deltog 4 hundeførere, og i holdkonkurrencen blev det danske hold nr. 2.

 

1996

Loven om forbud af halekupering i Danmark strammes yderligere i 1996, således at enhver fremstilling - herunder udstilling, prøver, konkurrencer m.v. af hunde, der er halekuperet efter 1. juni 1996, er forbudt. Det gælder også hunde, som er lovligt halekuperet i udlandet.

 

1997

I 1997 er Rottweilerklubben med i et pilotprojekt i DKK, hvor der skal gøres de første praktiske erfaringer med den nye svensk udviklede UngHundeMentaltest (UHM). UHM-testen er en videreudvikling af den kendte mentaltest, og der er i klubben megen debat om, hvorvidt UHM-testen skal afløse den nuværende mentaltest og blive en del af klubbens avlskåringssystem.

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark