Eksteriør hanner

Helhedsindtryk

Rottweileren er en middelstor til stor, kraftigt bygget hund, hverken plump eller let, ikke opløben eller luftigt bygget. Dens rigtigt proportionerede, kompakte og kraftige skikkelse tyder på stor kraft, smidighed og udholdenhed.

 

Proportioner

Kropslængden, målt fra spidsen af brystbenet til sædebensknuden, må højst være 15 % større end skulderhøjden.

 

Temperament

Af natur er den venlig og fredelig, elsker børn, er meget hengiven og lydig, let at føre og glad for at arbejde. Dens fremtræden er præget af urkraft; af temperament er den selvsikker, nervefast og frygtløs. Den er særdeles opmærksom på alt, hvad der foregår omkring den.

 

Hoved

Skalleparti: Middellangt, bredt mellem ørerne, og set fra siden med moderat hvælvet pande. Nakkeknuden er godt udviklet uden dog at træde stærkt frem.

Stop: Udpræget stop.

Næse: Veludviklet, mere bred end rund, med forholdsvis store næsebor og altid sort.

Næseparti: Må i forhold til skallepartiet hverken virke langstrakt eller afkortet. Næseryggen er lige, bred ved ansatsen og moderat aftagende udefter.

Læber: Sorte, fast tilliggende, med lukket mundvig og så mørke gummer som muligt.

Kæber, bid: Over- og underkæbe er kraftige og brede. Kraftigt og komplet tandsæt (42 tænder). De øverste fortænder griber i saksebid ned foran de underste.

Kinder: Kindbensbuerne er udprægede.

Øjne: Middelstore og mandelformede, af dyb, brun farve. Godt sluttende øjenrande.

Ører: Middelstore, hængende og trekantede, placeret langt fra hinanden og højt ansatte. De fremadfoldede og godt tilliggende ører får skallepartiet til at virke bredt.

Hals: Kraftig, moderat lang, godt muskuløs og med let hvælvet overlinie. Halsen er tør, uden folder eller løs halshud.

 

Krop

Ryg: Lige, kraftig og stram.

Lænd: Kort og kraftig med dybt lændeparti.

Kryds: Bredt og middellangt, forløber let afrundet – hverken lige eller stærkt faldende.

Bryst: Rummeligt, bredt og dybt (ca 50 % af skulderhøjden), med veludviklet forbryst og godt hvælvede ribben.

Underlinie: Flankerne er ikke optrukne.

Hale: Ikke kuperet, båret vandret i forlængelse af ryglinien; i hvile også hængende.

 

Lemmer

Forpart: Generelt, set forfra, er forbenene lige og ikke snævert stillede. Set fra siden er underarmene lodret stillede. Skulderbladet hælder ca 45º mod vandret.

Skuldre: Godt lejrede.

Overarm: Slutter godt til kroppen.

Underarm: Kraftigt udviklet og muskuløs.

Mellemhånd: Let fjedrende og kraftig – ikke stejl.

Forpoter: Runde. Tæerne er tæt sluttede og hvælvede, trædepuderne hårde. Kløerne er korte, sorte og stærke.

Bagpart: Generelt, set bagfra, er bagbenene lige og ikke snævert stillede. Når hunden står naturligt, dannes en stump vinkel mellem hofteben/overlår, overlår/underlår og underlår/mellemfod.

Overlår: Moderat langt, bredt og med kraftig muskulatur.

Underlår: Langt, kraftigt og bredt, muskuløst og senet.

Haseled: Kraftfuldt og godt vinklet – ikke stejlt

Bagpoter: Noget længere end forpoterne. Tæerne er stærke, ligeledes tæt sluttede og hvælvede.

 

Bevægelse: Rottweileren er en traver. Ryggen forbliver fast og relativt rolig. Bevægelsen forløber harmonisk og sikker, kraftfuld og uhæmmet, med god skridtlængde.

Hud: Hovedets hud ligger overalt stramt til og kan - når hunden er meget opmærksom - danne lette rynker i panden.

Pels: Hårlaget består af dækhår og underuld (dobbelt pels = Stockhaar). Dækpelsen er middellang og  grov, tæt og fast tilliggende. Underulden må ikke vise sig gennem dækpelsen. På bagbenene er hårlaget noget længere.

Farve: Sort med godt afgrænsede aftegninger af varm, rødbrun farve på kinder, næseparti, halsens underside, bryst og ben samt over øjnene og under haleroden.

Størrelse: Skulderhøjde for hanner 61 til 68 cm.  61 – 62 cm., lille 63 – 64 cm., middelstor  65 – 66 cm., stor (korrekt størrelse) 67 – 68 cm., meget stor.

Vægt: ca. 50 kg.

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark