Hvad er en Rottweiler?

Rottweileren er en meget gammel hunderace. Man kan føre den 2000 år tilbage til den tid, hvor den opstod i det romerske imperium. Her medvirkede den kraftigt til, at landkortet over Europa ser ud, som det gør. Det fortjener den dog hverken ros eller ris for, da det naturligvis ikke skete af egen vilje, men det er ikke desto mindre en kendsgerning, at antikkens romere næppe uden Rottweilerens hjælp havde været i stand til at overskride alperne og strømme ind og erobre Centraleuropa.

 

For 2000 år siden var en militærekspedition en uhyre vanskelig opgave, næsten enhver form for tekniske hjælpemidler var ukendt, og troppernes rejse strakte sig ofte i månedsvis. Et af de største problemer var derfor at skaffe føden til hæren, idet man ikke kunne regne med at skaffe føden undervejs. Man kendte ikke til konservering af kød, som skulle medbringes, og det måtte derfor transporteres "på kloven" - og her kommer Rottweileren ind i billedet, idet det var dens stamfædre, der vogtede og drev hornkvæget, og under slagene blev benyttet som stridshund.

 

Mange hunde af denne type fulgte med på de romerske hærtogter, og på den måde nåede den frem til byen Rottweil i Wärttemberg, som romerne erobrede i det første århundrede. Rottweil ligger midt i et landbrugsland, hvor flere kvægveje mødes, og allerede fra romertiden var byen et stort kvæg og studemarked for hele Centraleuropa. Man havde derfor et stort behov for gode driv- og vogterhunde, og man fandt i den romerske drivhund den race, der bedst passede til formålet.

 

Krav til racen

Der stilles meget store krav til disse hunde om mod, klogskab, ubestikkelighed, fin lugtesans o.s.v. for at kunne passe det hårde arbejde i disse tider, hvor røveri og drab på landevejene snarere var reglen end undtagelsen. Men Rottweileren, som hunden nu kaldtes, indfriede de stillede krav, og egenskaberne blev yderligere udviklet og fremelsket gennem århundrede, indtil jernbanen kom og overtog transporten af stude. Rottweileren var tilsyneladende overflødig nu og syntes fortabt, men i begyndelsen af dette århundrede opdagede man, at dens egenskaber gjorde den særdeles ønskelig, til polititjeneste, og Rottweileren fik sin renæssance.

 

Den første Rottweiler kom til Danmark i 1911, indkøbt i Tyskland til Københavns politi. Ryth von der Freiheit var dens navn, og da hun som typisk Rottweiler var både en ypperlig tjenestehund og en elskelig hund i privatlivet, var grunden lagt til racens senere popularitet i Danmark. I dag benyttes Rottweileren også som tjenestehund i  Hjemmeværnet, i vagtselskaber o.l. Den er også blevet benyttet som førerhund for blinde og som narkotikahund, men det store flertal er en god kammerat og hjemmets vogter.

 

Stiftelse af Rottweilerklubben Danmark

I 1944, da Rottweilerens popularitet nåede en foreløbig kulmination under tidens utrygge forhold, fandt Rottweilervenner sammen og stiftede Rottweilerklubben som specialklub under Dansk Kennel Klub. Rottweilerklubben har siden arbejdet for udbredelse af kendskab til racen og gennem rationel avl at nå frem til den ideelle type; en velbygget hund med de bedste karakter- og brugsegenskaber. Dette mål har man søgt fremmet ved at afholde avlskåringer for at finde frem til de egnede avlshunde ved kun at benytte specialister til bedømmelsen af hundene på udstillinger og skuer og ved i øvrigt at stå medlemmerne bi med råd og dåd i alle forhold vedrørende hundene.

 

Rottweilerklubben udgiver et medlemsblad med aktuelle artikler, med referat af udstillinger og skuer, avlskåringer og brugshunderesultater samt i øvrigt alt stof, der kan have interesse for medlemmerne. Klubarbejdet foregår på landsbasis med store arrangementer såvel som på lokalbasis i kredsene, som f.eks. Roskildekredsen, der dækker Roskilde amt, med udstillinger, skuer, møder og hundetræning m.m.

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark