Hovedbestyrelsen er på seneste HB møde blevet omkonstitueret
frem til efter Generalforsamlingen. Vi fremgå af kommende referat.
Hovedbestyrelsen

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark