Forretningsorden

1.

Avlsrådet er Rottweilerklubbens ansvarlige organ for alle aktiviteter og spørgsmål i forbindelse med avlsarbejde med rottweilere og skal høres i forbindelse med alle beslutninger vedrørende avlsarbejdet.

 

2.

Avlsrådet har pligt til af egen drift at rejse alle sager og spørgsmål af væsentlig betydning for sundhed, eksteriør og temperament i rott­weiler­avlen, hvad enten sagerne er principielle eller vedrører enkelthunde, enkeltopdrættere eller -medlemmer.  

 

3.

Avlsrådet har pligt til over for Hovedbestyrelsen at foreslå indførelse af specielle regler for avlsarbejdet, avlsrestriktioner eller avlsforbud, såfremt der foreligger dokumenterede arvemæssige begrundelser herfor.  

 

4.

Avlsrådet er rådgivende over for opdrættere og medlemmer i alle spørgs­mål vedrørende rottweileravl.

 

5.

Avlsrådet har pligt til at informere Rottweilerklubbens medlemmer om emner af væsentlig og principiel betydning for sundhed, eksteriør og temperament i rottweileravlen. Sådan information formidles primært gennem medlemsbladet.

 

6.

Avlsarbejde i Rottweilerklubben er baseret på klubbens mentaltest­program som består af  Mentalbeskrivelse - UHM (avlsrestriktion) og Avlskåring (AK)

 

7.

Avlsrådet udpeges af Hovedbestyrelsen. Formanden udpeges af Hovedbestyrelsen.

 

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark