Godt nytår fra Redaktionen :)

 

Deadlines for Rottweileren i 2015 er nu fastsat og ser således ud:

 

Februar

Deadline 8. februar

 

Maj

Deadline 3. maj

 

September

Deadline 23. august

 

December

Deadline 22. november

 

 

Vi ser frem til at modtage en masse gode billeder og artikler til bladet.

Der har indsneget sig en fejl i december udgaven af Rottweileren.

 

I bladet står der, at der skal vælges 3 kandidater til Bestyrelsen, men det er i stedet 2 kandidater, der er på valg; Carsten og Merete.

 

Alle ønskes en rigtig glædelig jul.På fællesmødet med DKK og de andre specialklubber blev der aftalt nogle ændringer ift. prøveanmeldelse, prøveregistrering og pladser for prøveafvikling.

 

For Rottweilerklubben, betyder det ikke de store forandringer, for vi har haft kutyme for at gøre mange af tingene i forvejen.

 

1.) Når lokalforeningerne bestiller dommer, skal dette gøres skriftligt, gerne pr. mail.
2.) Når lokalforeningen har anmeldt prøven til BHR, så sender BHR en bekræftelse til dommeren, at prøven er godkendt. Det er vigtigt, at lokalforeningen oplyser BHR hvis prøven afvikles på anden adresse end lokalforeningens træningsplads.
3.) RKD’s prøve ansvarlig er Trine Dyrgaard, og det er hende som i sender prøveanmeldelserne til via vores online blanket på RKD’s hjemmeside. Ligeledes er det Trine Dyrgaard, som skal modtage resultatlisterne efter prøven er afsluttet. Ingen lokalforeninger skal selv sende resultatlister ind til DKK.
4.) Resultatlisten udfyldes og mailes til dommeren senest 2 dage før prøven. Dommeren oplyser prøveleder om dommeren selv medbringer dommersedler og liste over deltagerne eller om prøveleder skal medbringe dommersedler.

 

Der er laves nye resultatlister, som ligger på DKK hjemmeside – og der medfølger også en vejledning. Desuden blev det besluttet at prøvegebyret til DKK stiger med 10 kr. pr. deltagende hund pr. 1.1. 2015. Disse sættes i en dommerfond, til efteruddannelse af brugsprøvedommerne.

 

/BHR – dec. 2014

 

 

Mail fra DKK
Kære BHU specialklub / kontaktpersoner


Fra 1. januar 2015 gælder følgende for afvikling af FCI brugshundeprøve i Danmark.
Ved bestilling af dommer skal dommeren modtage en skriftlig (gerne på mail) invitation og derefter en bekræftelse fra specialklubbens prøveansvarlig på at prøven og prøvested er godkendt.

 

Prøver kan afvikles på klubbernes træningspladser, samt på andre pladser hvor de tekniske /praktiske forudsætninger er til stede for korrekt prøveafvikling. Klubberne er ansvarlige for at prøverne annonceres / offentliggøres på klubbens hjemmeside min. 8 dage før sidste tilmeldingsfrist.

 

Prøver kan IKKE afholdes på pladser hvortil der ikke er fri og offentlig adgang på prøvedagen.
Hver specialklub skal udpege én person som er prøveansvarlig. Kun resultatlister sendt fra denne person godkendes. Specialklubberne skal hele tiden sørge for at DKK, Hanne Madsen, mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. er opdateret med oplysning om navn samt mailadresse på prøveansvarlig.
Ingen hunde kan stille til en FCI brugshundeprøve i Danmark uden et nummer. Såfremt hunden ikke har et DKK registreringsnummer, skal der hos DKK rekvireres et start-nr. Resultatlisten udfyldes og mailes til dommeren senest 2 dage før prøven. Dommeren oplyser prøveleder om dommeren selv medbringer dommersedler og liste over deltagere, eller om prøveleder skal medbringe de relevante dommersedler. Resultatliste og vejledning er vedhæftet og kan desuden findes på DKK’s hjemmeside.

 

Der blev på sidste fællesmøde den 11. november 2014 besluttet at hver klub betaler 10,- kr. ekstra pr. hund til DKK fra 1.1.2015. Disse penge afsættes i en dommerfond til efteruddannelse af brugshundedommere.

 

I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår.

 

Med venlig hilsen
DKK’s brugshundeudvalg
Jørgen Hindse
Formand

Frist for indsendelse af indhold til december udgaven af Rottweileren er d. 28. nov.

Indkaldelser til generalforsamlinger mv. i marts 2015 kan med fordel komme med i dette blad.

 

© 2013 Rottweiler Klubben Danmark